واحد تحقیق و توسعه‌ی شرکت داروسازی شمیم سبز ، با بهره گیری از‌ مراجع علمی معتبر و فن آوری ‌هـای روز دنیا، امکانات دستگاهی و تجهیزات پیشرفته و تیم پرسنلی مجرب و متخصصین رشته‌هـای داروسازی، شیمی، بیولوژی و علوم آزمایشگاهی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌هـا و مراکز تحقیقاتی – پژوهشی، پس از بررسی نیازهای کشور، در راستای رسالت شرکت، به تولید عصاره‌هـا، اسانس‌هـا و روغن‌هـای گیاهی (Bulk Product)، استخراج و خالص سازی برخی از مواد مؤثره‌ی دارویی (API)  با منشأ گیاهی، تولید داروهای گیاهی  Finished Product))، محصولات آرایشی و بهداشتی و ارائه، طراحی و توسعه‌ی فرمولـاسیون محصولـات جدید به منظور تقویت سبد محصولـات و  متدهای به روز آنالیزی در جهت نیل به دستیابی محصولاتی با کیفیت، متنوع و مورد نیاز بازار مبادرت نموده است.

شرکت داروسازی شمیم سبز :   ۳۴۲۱۹۱۴۳– ۰۲۶            ۰۹۱۲۶۶۴۲۶۲۴

فهرست